Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 5 augusti 2014

Boländernas förskola flyttar till Fålhagsledens förskola under saneringsarbete

Barn och personal vid Boländernas förskola kommer att få flytta till tillfälliga ersättningslokaler i Fålhagsledens förskola i slutet av augusti.

Anledningen är att marken ska saneras efter Miljökontorets tidigare besked om förhöjda halter av giftiga ämnen i marken kring förskolan. Inga akuta hälsorisker föreligger dock för barn eller vuxna som vistas, eller har vistats tidigare, i förskolan.

Större exponering krävs för att innebära hälsorisk

Under våren har Skolfastigheter genomfört kompletterande mätningar av marken som visar att halterna är relativt låga. De överskrider Naturvårdverkets rekommenderade gränsvärden, men innebär en hälsofara först vid livslång exponering dygnet runt. Den troliga orsaken till de förhöjda värdena är att det tidigare fanns ett reningsverk på platsen där kemikalier sedan tros ha dumpats, och därför ska nu gammal jord ersättas med ny.

Skolfastigheter planerar för smidig evakuering

- Skolfastigheter ansvarar för att alla våra förskole- och skolmiljöer håller god kvalitet, både inomhus och utomhus, säger bolagets vd Peter Andersson. När något sådant här inträffar följer vi alltid tydliga och säkra rutiner. Det innebär bland annat att vi förstås stänger lokalen med omedelbar verkan om en akut hälsofara uppdagas, men så är inte fallet här där vi i stället har möjlighet att kunna planera för en smidig evakuering, säger han.

Ytterligare information på möten inom kort

Förskolans personal kommer att få utförligare information vid en planeringsdag 8 augusti och föräldrar vid ett möte 13 augusti. Då kommer flera representanter från kommunen och Skolfastigheter att närvara.

Information om saneringen finns också här på Uppsala kommuns webbplats.