Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 16 april 2015

Bolandsskolan/GUC

Information med anledning av Uppsala kommuns förslag att lägga ned Bolandsskolan och GUC

Skolfastigheter äger fastigheten och hyr ut Bolandsskolan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, som i sin tur hyr ut till Utbildningsförvaltningen.

Bolandsskolan är till ytan drygt 21 000 kvm med en tomtarea om cirka 50 000 kvm.

 

Vad händer med lokalen om beslut fattas att lägga ned skolan?

Det är för tidigt att svara på, beslutet är ännu inte fattat. Om ett sådant beslut fattas är det Skolfastigheters uppgift att i första hand hitta en ny skolhyresgäst, i andra hand avyttra lokalerna. Vi kan konstatera att det är lokaler med attraktivt läge centralt i Uppsala.

 

Bolandsskolan har nyligen hyresgästanpassats. Vad kostade det?

Anpassningarna som gjordes för att inrymma GUC på Bolandsskolan kostade 47,1 mkr.

 

Vad innebar anpassningarna?

Nuvarande lokaler anpassades/rustades huvudsakligen för att kunna ta emot GUC:s verksamhet. Renoveringsarbetet startade våren 2013 och avslutades för ungefär ett år sedan. Exempelvis byggdes fordonshallar om till lektionssalar för att skolan skulle kunna bedriva verksamhet enligt programmens inriktning.

 

Elever föreslås flytta till andra skolor, är dessa skolor anpassade för att ta emot fler elever?

Det är för tidigt att svara på, inget beslut är fattat än, men sannolikt kommer Skolfastigheter att behöva anpassa lokalerna. Vi får återkomma om det.