Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 25 februari 2015

Bilden klarnar i Uppsävjaskolan

Förra året upptäckte Skolfastigheter att Uppsävjaskolan hade problem i sin innemiljö.

Bland annat uppvisade några elever och lärare misstänkta allergisymptom och en utredning visade senare att det fanns omfattande fuktskador i delar av skolan. Eleverna är just nu evakuerade till Nya Stordammens skola i Sävja.

Efter att Skolfastigheter har intensifierat utredningarna genom att bland annat riva övergolven kan flera orsaker till problemen konstateras:
– Bland annat hade ett ventilerat golv installerats felaktigt och det fanns stora brister i både dränering och takavvattning vilket ledde till att fukt kunde tränga in i byggnaden, berättar Skolfastigheters förvaltare Nina Norling.

Innan skolan åter kan tas i bruk kommer vi att:

  • Gräva upp dränering och lägga om den kring hela skolan.
  • Justera marknivåerna för att förbättra bortförseln av vatten från byggnaden.
  • Göra om och komplettera takavvattningen med fler stuprör och hängrännor.
  • Se över och vid behov åtgärda tak och takkupor för att säkerställa att fukt inte kan tränga in.
  • Lägga in ett nytt ventilerat golv i delar av bygganden samt noggrant dokumentera och kontrollera detta för att säkerställa god funktion vid både installation och drift.