Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 12 november 2014

Nyby+Kastellet= Bergets förskola?

Skolfastigheter arbetar med en detaljerad framtidsplan för de två tidigare grannarna: Kastellets förskola och Nyby förskola.

Eftersom det kommunala behovet av förskoleplatser väntas öka är tanken att bygga samman de två förskolorna i en och samma byggnad anpassad för cirka 216 förskolebarn i tre våningar. Ambitionen är också att samtidigt göra trafikmiljön betydligt säkrare och mer tillgänglig, kunna erbjuda grönytor som uppfyller Uppsala kommuns policy och en trevligare mer anpassad utemiljö för barn.
– Ännu så länge är det bara en vision som går under projektnamnet ”Bergets förskola”, men som vi ser fram emot att få arbeta vidare med, berättar Gustav Törnquist, projektledare vid Skolfastigheter.

Rivningar nödvändiga

Kastellets förskola revs i somras efter att verksamheten hade evakuerats till Österledens förskola. Nyby förskola ska rivas inom en snar framtid, där verksamheten nyligen evakuerades till Bellmans nyinvigda förskola. Anledningen är konstruktionsfel som ledde till fuktskador.
 
Illustrationerna nedan visar hur Bergets förskola skulle kunna komma att se ut samt placering.

Illustration av Bergets förskola

Karta Bergets förskola