Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 19 december 2014

Uppsävjaskolan görs redo för 300 elever under 2015

Nu är planen för hur Uppsävjaskolan ska renoveras färdig, vilket kommer att ske under nästa år, 2015.

Markfuktsproblem kräver många åtgärder

Resultaten från de omfattande utredningar som Skolfastigheter har genomfört under hösten visar på skador (mikrobiella angrepp), främst i ytterväggar upp fönsternivå men även i flera innerväggar och golv. Orsaken till det är framförallt att markfukt har trängt in i byggnaden. Då A-delen ligger under marknivån visade den sig vara i så dåligt skick att den måste rivas och kommer enligt kommunbeslut inte att återuppbyggas.

Skolfastigheter kommer under 2015 att renovera Uppsävjaskolan, bland annat genom att:

  • Installera nya ventilerade golvkonstruktioner.
  • Justera marken (topografin) närmast skolan för att minska vattentrycket mot byggnaden.
  • Komplettera med fler dagvattenbrunnar.
  • Anlägga ny dagvattenränna längs byggnaden.
  • Förbättra tak och takavrinning.
  • Byta och dimensionera upp vatten- och avloppssystem.
  • Byta ut felaktigt installerad dränering runt byggnaden.
  • Byta ut system för effektivare drift och energibesparing.
  • Uppgradera belysning utvändigt.
  • Ersätta samtliga ytskikt, det vill säga golv, väggar och tak inomhus.

Kommunbeslut om mindre skola

Enligt ett kommunbeslut från 17 december 2014 ska skolan bli en F-5 skola för cirka 300, mot de nuvarande cirka 400, elever under vårterminen 2016. Nuvarande årskurser F-3 kommer att beredas plats och får möjlighet att gå på Uppsävjaskolan till årskurs 5. Nuvarande årskurserna 4-5 kommer fortfarande att tillhöra Uppsävjaskolan men fortsätter vara evakuerade till Stordammen fram till och med årskurs 5.
 
Mer information kring skolverksamheten, evakueringen, motivering till beslutet om minskat elevunderlag med mera finns här på här på Uppsävjaskolans webbplats.