Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Brantingskolan

Omfattande utredningar av Brantingsskolans konstruktion visar att byggnaden inte klarar nödvändiga ingrepp för att bygga ut och bygga om skolan som planerat. Skolfastigheter har fattat beslut att istället bygga en ny skolbyggnad som planeras stå klar hösten 2020.

Brantingsskolan rivs och ersätts med ny skolbyggnad

Just nu pågår projektering för att förnya Brantingsskolan till en modern grundskola med plats för 720 elever. Aulan med angränsande entréhall kommer bevaras men övriga byggnadsdelar kommer ersättas av nya moderna pedagogiska lokaler. Verksamheten planeras öppna till höstterminen 2020 enligt beställning från Uppsala kommun.

  • Utredningar visar att Brantingsskolan är i sämre skick än vi tidigare trodde. Byggnadens konstruktion klarar inte de om- och tillbyggnader som är nödvändiga.
  • Vi har fattat beslut att riva den befintliga skolbyggnaden och ersätta den med en ny och modern skolbyggnad.
  • Projekteringen av den nya Brantingsskolan har påbörjats. Planerad byggstart är i årsskiftet 2018-2019.
  • Den nya skolbyggnaden beräknas vara klar till höstterminen 2020. 
  • En ny idrottshall ska byggas.
  • På en mindre del av skolgården, cirka en femtedel, planeras bostäder.

Om byggnaden

Brantingsskolan ritades av arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren från Stockholm och stod färdigbyggd 1958. Skolan var den första "enhetsskola" som byggdes i Uppsala kommun. Fastigheten är bebyggd med en skolbyggnad och en gymnastikhall, den totala markytan är drygt
21 000 kvadratmeter.

Brantingsskolan har kultur- och arkitekturhistoriska värden med ursprungligt fasadmaterial från 1950-talet. På skolgården finns en abstrakt skulptur av svetsade kopparplåtar; Soluret från 1964 av Staffan Östlund. I trapphuset finns vidare en stor väggmålning med skärgårdsmotiv av konstnären Harald Lindberg.

Kontakt

Niclas Jacobson
Niclas Jacobson
Projektledare
Projekt
018-727 44 88