Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Ny skola i Lindbacken

Skolfastigheter har fått i uppdrag av Uppsala kommun att bygga en ny skola i Lindbacken. I samband med detta ska en ny idrottshall också uppföras av Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB.

I den nya stadsdelen Lindbacken ska Skolfastigheter bygga en grundskola för låg- och mellanstadiet. Skolan ska rymma 600 elever och ha ett eget tillagningskök.

En ny idrottshall ska även byggas intill den nya skolan av Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB. Parkering, angöring och utemiljö samordnas med uppförandet av idrottshallen.

 

Tidsplan

Projektering av den nya skolan samt utemiljön pågår och beräknad inflyttning äger rum höstterminen 2018.

Om skolbyggnaden

Skolan är indelad i fyra byggnadsdelar med olika antal våningar, det vill säga med olika höjd, för att anpassas till den intilliggande bostadsbebyggelsen. De olika delarna kommer att anpassas för den verksamhet som ska bedrivas där, med större och mindre undervisningsrum, specialsalar samt lärararbetsrum. Arkitekturen fokuserar på såväl lekfullhet som tillgänglighet, med tydligt markerade entréer i olika former.

Bild: Tengbom

Tillagningsköket ska dels serva skolan men det ska också vara möjligt att distribuera luncher och andra måltider till andra enheter utanför Lindbackens skola.

Kökets kapacitet är därför planerad att klara 900 portioner.

 

Lindbackens skola kommer att byggas för att uppnå kraven för miljöbyggnad silver från Swedish Green Building Council, SGBC.

 

Stimulerande utemiljö för lek och undervisning

För att skapa en stimulerande och säker lekmiljö för flera åldrar har skolgården plats för flera olika typer av lekmoment. Utemiljön anpassas även för att kunna användas i vissa undervisningsmoment med hjälp av till exempel uteklassrum, en scen och möjlighet till att upptäcka de olika trädarter som skolgården erbjuder. En ambition är att skolgården ska vara ett spännande utflyktsmål även under den tid då skolan inte används. För att skapa en grön och inbjudande miljö har stor omsorg lagts på att bevara och integrera det befintliga naturområdet med skolgården. Lekytorna på skolgården kombineras på så sätt med lekvänliga buskplanteringar och skogspartier.

Bild: Temagruppen

Kontakt

Projektledare


Per Norén
epost
per.noren@skolfastigheter.se

 

 

Förvaltare

Eric Forssell
Fastighetsförvaltare grundskola
epost
eric.forssell@skolfastigheter.se