Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Jarlaparkens förskola

Juli 2017. Verksamheten har flyttat in i förskolan. Arbeten med utemiljön kvarstår och under tiden har förskolan tillgång till lekparken alldeles intill. Kvällar och helger är lekytan öppen för allmänheten. Andra tider går det bra att besöka exempelvis Stiernhielmsparken i närheten.

Oktober 2016. Förskolan är på plats och börjar ta form.

Under maj och juni utförs arbeten med grunden för det som ska bli den nya förskolebyggnaden.

 

Byggskylt vid byggarbetsplatsen

Januari 2016, markarbeten påbörjas med bland annat pålning.

Nya byggnaden, Jarlaparkens förskola

Svartbäcken är ett område som är i behov av fler förskoleplatser. Den nya byggnaden blir i två plan och antalet avdelningar utökas med två avdelningar till totalt åtta avdelningar med plats för 144 barn. En solenergianläggning på taket ska bland annat försörja den nya byggnadens ventilationssystem med el.

Arkitekt: Sweco

Skissbild över Jarlaparkens förskola

Skissbild över nya förskolan, fasad mot öster. En relief från Svartbäckens förskola bevaras och monteras på den nya förskolan.

Skissbild över Jarlaparkens förskola

Fasad mot söder. Illustrationer: Sweco.

 

Lekplats Jarlaparkens förskola

Jarlaparkens förskolas tillfälliga utemiljö.

Projektledare