Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 22 april 2015

Beslut fattat om Bolandsskolan och GUC

Information om fastigheten med anledning av beslutet

Utbildningsnämnden beslutade den 22 april att stänga Bolandsskolan och GUC.
Vad händer nu?

Som fastighetsägare är det Skolfastigheters ansvar att hyra ut lokalerna till pedagogisk verksamhet, alternativt att sälja fastigheten som består av 14 byggnader.

Skolfastigheter kommer att utreda båda alternativen men väntar också in Utbildningsförvaltningens tidplan för nedläggning och programflytt som presenteras 1 juni. Det är en fastighet som har attraktivt läge i centrala Uppsala men det är först när vi har en tidplan för utflytt och anpassningar av Jällaskolan och Lundellska skolan som vi kan arbeta konkret med frågan.

När kan ni lämna besked om vad som kommer att hända med lokalerna?

Vi kommer att återkomma under hösten när vi har hunnit arbeta med frågan. När vi har ett förslag kommer vi att presentera det för Skolfastigheters styrelse. Skulle det bli aktuellt med försäljning ska ett sådant beslut fattas av Kommunfullmäktige.

Vad händer med kostnaden för Bolandsskolan/GUC?

Enligt befintligt avtal mellan Skolfastigheter och Stadsbyggnadsförvaltningen utgår lösen för kvarvarande värde på hyresgästanpassningen som gjordes för att kunna inkludera GUC i Bolandsskolan, dvs kvarvarande belopp av investeringarna ska lösas av hyresgästen. Avskrivningstiden för investeringarna är 20 år (beloppet = investeringarna/20).

Planerat arbete för att upprätthålla fastighetens värde kommer att fortgå enligt plan, där budgeterat underhåll är planerat till 3-4 mkr per år. De stora posterna för Bolandsskolan kommande år är utbyte av ventilationsaggregat, avloppsåtgärder och dränering.

Om fastigheten ska säljas är det den nya fastighetsägaren som tar beslut om eventuell anpassning av lokalerna.

Vad händer med de skolor som ska ta emot fler elever?

I Skolfastigheters bestånd är det huvudsakligen Jällaskolan och Lundellska skolan som är aktuella. Skolfastigheter kommer tillsammans med Utbildningsförvaltningen att göra en inventering av lokalerna för att se på vilket sätt de eventuellt behöver anpassas.

Vem betalar för anpassningarna?

Det regleras genom hyrestillägg.

Läs mer om beslutet på http://www.uppsala.se/gymnasieskolan2015