Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 15 oktober 2018

Brandsäkerhet i våra fastigheter

Skolfastigheter vill vara bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer. Därför arbetar vi med bl a brandskydd och skalskydd i större utsträckning än vad lagar och regler kräver.

BrandlarmBrandlarm Brandlarm överallt

Alla våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försedda med brand- och utrymningslarm. Om det börjar brinna aktiveras larmet i hela byggnaden så att hela verksamheten omedelbart kan påbörja utrymning.

Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som vi äger och förvaltar utrustas med larmsändare som larmöverför brandlarmet direkt till SOS Alarm. SOS Alarm larmar i sin tur ut väktare för en första släckningsinsats och larmar 112 vid behov. På de flesta gymnasieskolor samt på förskolor med nattverksamhet går brandlarmet till SOS Alarm som larmar ut brandförsvaret.

Brandsäkerhet

Alla våra byggnader är uppförda i enlighet med de regelverk som råder vid byggtillfället. Vid om- eller tillbyggnad av en skola eller förskola ingår att ta fram en brandskyddsbeskrivning och uppdatera till dagens krav.

Löpande tillsyn

För att minimera riskerna för brand görs regelbundna kontroller. Varje månad ska verksamheterna göra en brandsyn i sina lokaler och kontrollera så att nödutgångarna är fria, att inget brandfarligt skräp samlats i något hörn etc.

Skolfastigheters ansvarar för att kontrollera alla larminstallationer månads- och kvartalsvis. Varje år går vi också igenom alla brandsläckare, nödarmaturer etc så att de är i funktion.

Skydd mot anlagd brand

Hur väl en byggnad än är larmad så är det svårt att skydda sig mot skadegörelse när någon har bestämt sig. Däremot gör vi, i samarbete med verksamheterna, vårt bästa för att förhindra spontan skadegörelse.

Förebyggande åtgärder är bl a att se till att inget lättantändligt material samlas intill fasader och att fönster och dörrar är stängda och låsta när ingen vistas i lokalerna. På skolor som vi vet fungerar som tillhåll på kvällar och helger har vi ronderande bevakning. Det är också där vi prioriterar att installera larmsändare som är direktkopplat till SOS Alarm och som larmar ut väktare.