Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 29 maj 2019

De ska bygga nya Brantingsskolan

Skolfastigheter har tecknat avtal med Veidekke Entreprenad för byggandet av nya Brantingsskolan. Arbetet beräknas komma igång under sommaren 2019.

Skissbild över nya Brantingsskolan sedd från gården.
Skissbild av nya Brantingsskolan sedd från gården.

Av den gamla Brantingsskolans finns idag endast aulan, som anses ha ett kulthistoriskt värde, kvar. Under vinterhalvåret 2018/19 har resten av skolan rivits, aulans väggar förstärkts och marken spontats för att klara påfrestningarna vid en nybyggnation.

Den nya Brantingsskolan, som ska kunna ta emot 720 elever, ska vara klar 2021. Då det råder brist på grundskoleplatser i centrala staden blir Brantingsskolan ett välkommet tillskott.

– Uppsala växer i rask takt, så varje skolplats är välkommen, säger Annika Burström, projektchef på Skolfastigheter.

Skolan byggs för årskurserna 4-9. Exteriört kommer den att påminna mycket om den gamla skolan och harmonierna med omgivningen. Även skolgården kommer att göras om för att bli en trevlig miljö för såväl elever under skoltid som för närboende under kvällar och helger.

Nu har alltså Veidekke, efter upphandling i enlighet lagen om offentlig upphandling, LoU, fått uppdraget att bygga den nya Brantingsskolan.

På Veidekke ser man fram emot samarbetet:

– Vi är jätteglada att få uppföra den nya Brantingsskolan och fortsätta bidra med samhällsutvecklingen i Uppsala och vi ser fram emot ett involverande samarbete med Skolfastigheter, säger Anthony Norén avdelningschef för Veidekke i Uppsala.

Nästa steg

I och med att avtalet undertecknats är det full fart framåt i nästa steg i byggprocessen. Nästa aktivitet som kommer att märkas för allmänheten är pålningen där de nya huskropparna ska stå Arbetet ska förhoppningsvis påbörjas under sommaren.

Kontakt

Tom Nilsson
Tom Nilsson
Projektledare
Marknad
070-693 24 30