Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 8 januari 2016

Efterlängtad renovering av Sopranens förskola

Under hösten 2015 inledde Skolfastigheter en omfattande renovering av Sopranens förskola i Gottsunda.

Renoveringen utförs i tre etapper

Förskolan som består av fyra avdelningar med plats för 72 barn byggdes 1977 och är i stort behov av renovering. I samband med renoveringen utför Skolfastigheter åtgärder för att minska förskolans energiförbrukning.

Renoveringen utförs i tre etapper och beräknas vara klar hösten 2016.

Totalrenovering av kök

I renoveringen ska köket totalrenoveras. Köksutrustningen är uttjänt och byts ut till nya maskiner. Personalen får utökade ytor och ett separat diskrum inrättas enligt aktuella myndighetskrav. Köket förses med fettavskiljare för spillvatten.

Nytt tak

Det tidigare taket var ett plåttak byggt med plåtreglar ovanpå förskolans ursprungliga platta tak. Nuvarande plåttak byts ut och ersätts med ett helt nytt sadeltak av träkonstruktion. Detta möjliggör ett nytt servicevänligt och arbetsmiljöriktigt fläktrum för driftpersonalen. Yttertaket får beläggning av betongpannor.

Åtgärder för att minska förskolans energiförbrukning 

Skolfastigheter installerar nya energisnåla fönster och dörrpartier. Fasaden tilläggsisoleras och får ny panel. Solceller installeras på taket.

Bättre inomhusklimat

Ett nytt ventilationsaggregat ska förbättra luftflöden och skapa ett bättre inomhusklimat.

 

Taket rivs på Sopranens förskola

Taket rivs och ersätts med ett nytt sadeltak i trä.

Sopranens förskola

Sopranens förskola.

Kontakt

Bo Stridh
Bo Stridh
Projektledare
Marknad
018-727 40 29