Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 19 januari 2018

Nu bygger vi ut Parkens förskola

I december startade utbyggnaden av Parkens förskola i Gränby. För att möta behovet av förskoleplatser i området blir den nya byggnaden nästan dubbelt så stor som den befintliga.

Från 72 till 144 förskoleplatser

Parkens förskola utökas med en huskropp nästan lika stor som den ursprungliga byggnaden och som rymmer fyra nya avdelningar. Efter utbyggnationen kommer förskolan att ha kapacitet för 144 förskolebarn. Den befintliga byggnaden uppfördes år 1980. I projektet ingår att bygga om den befintliga byggnadens planlösning och anpassa den till dagens arbetssätt. Vi anlägger också en större vändplan och utökar utemiljön med cirka 2000 kvadratmeter.

Energi

I samband med att vi bygger om den befintliga byggnaden genomför vi åtgärder för att minska energiförbrukningen. De planerade åtgärderna beräknas minska den befintliga byggnadens uppvärmningsbehov med cirka 30 procent. På taket installerar vi solelanläggning med en effekt om 20 kilowatt. I projektet används endast miljöbedömda material enligt Byggvarubedömningen.

Parkens förskola är belägen i en miljö där flera andra byggnationer pågår samtidigt. Transporter och leveranser samordnas med närliggande projekt. Upphandlad totalentreprenör är Veidekke.

Under projektets gång är förskolan evakuerad. Den nya förskolan ska stå klar i december 2018 så att verksamheten kan öppna i januari 2019.