Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 17 oktober 2016

Nu bygger vi Jumkils skola

I Jumkil i utkanten av Uppsala ska Skolfastigheter bygga en ny skola och förskola som ska stå klar till höstterminen 2018.

Kombinerad skola och förskola för 186 barn

Jumkils befintliga skola ska rivas och ersättas med en kombinerad skola och förskola med kapacitet för 150 elever och 36 förskolebarn. Den gamla skolbyggnaden har lappats och lagats under en längre tid och merparten av skolans tekniska system är uttjänta.

Enligt det förslag som Skolfastigheter nu söker bygglov för blir den nya skolan något större än den gamla och består av tre sammanbundna huskroppar. Den uppförs på samma plats som den tidigare skolan och får samma färgsättning. Skolans utformning ska harmoniera med den intilliggande kyrkan. Skolan utrustas med tillagningskök och byggs enligt miljöklass silver med bland annat solenergianläggning på taket.

Ny utemiljö och trafiklösning

I projektet ingår också att rusta utemiljön och anlägga en förskolegård. Säkerheten i anslutning till Jumkils skola förbättras med ny trafiklösning för lämning och hämtning av barn.

- Det är roligt att kunna erbjuda boende i Jumkil en helt ny skola och förskola som vi bygger efter moderna standarder för miljö, arbetsmiljö, tillgänglighet och pedagogik, säger Niclas Jacobson, tillförordnad projektchef på Skolfastigheter.

Planerad byggstart i januari 2017

Skolfastigheter har handlat upp en entreprenör som utför rivningen. Arbetet startade vecka 35 och beräknas bli klart i mitten av november. Byggstart är planerad till början av 2017 och till höstterminen 2018 ska den nya skolan stå klar.

Förslag på ny skola och förskola i Jumkil. Illustration av Tengbom arkitekter.

Kontakt

Ali Davari
Ali Davari
Projektledare
Projekt
018-727 44 27