Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 5 juli 2016

Ny fastighetschef på Skolfastigheter

Magnus Dureman anställs som fastighetschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB och får ansvaret att leda bolagets fastighetsenhet.

Uppdrag att förvalta och utveckla skolfastigheter

Magnus Dureman har bred erfarenhet av fastighetsförvaltning genom tidigare uppdrag som VD för Upplands Fastighetsservice, fastighetschef på Rikshem och närmast från Visera AB där han ansvarar för företagets konsultverksamhet mot fastigheter. 

- Jag är stolt och glad över att få förtroendet att förvalta och utveckla Uppsala kommuns skolfastigheter, säger Magnus Dureman.

Skolfastigheter äger, förvaltar och utvecklar ett 140-tal fastigheter som hyrs ut till pedagogisk verksamhet, i huvudsak Uppsala kommun. Enligt den handlingsplan för strategisk försörjning av utbildningslokaler som kommunstyrelsen i Uppsala har beslutat om ska Skolfastigheter tillsammans med Uppsala kommun skapa 5 700 skol- och förskoleplatser till år 2020.

-Skolfastigheter bygger nya skolor och förskolor som ska förvaltas väl och vårt äldre bestånd ska underhållas för att vara i gott skick och möta kommunens högt ställda miljö- och energimål. Magnus breda erfarenhet från fastighetsförvaltning utgör en bra förstärkning till bolaget, säger VD Annelie Johansson.

Tillträder tjänsten 1 september

Magnus Dureman tillträder sin tjänst den 1 september och ersätter Annelie Johansson, tidigare fastighetschef, som sedan december 2015 är VD för Skolfastigheter.