Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 12 november 2019

Nya rutiner för klagomålshantering

Skolfastigheter ansvarar för att det är en god inomhusmiljö i våra lokaler. Elever, barn och personal ska inte bli sjuka av att vistas i våra hus. När det kommer in klagomål tar vi dem på allvar. Därför har vi tagit fram nya rutiner för hur hanteringen av

Klagomål på inomhusmiljön i skola och förskola kan handla om många olika saker: temperatur, dålig luft, konstiga lukter, buller och olika typer av sjuksymptom och reaktioner på miljön.

Clipboard och penna 

Arbetsmiljöverkets riktlinjer vägledande

Alla klagomål som kommer till Skolfastigheter ska hanteras korrekt. Skolfastigheter följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer för hantering av byggnadsrelaterade hälsobesvär.

När ett klagomål kommer in börjar vi med utreda om det finns brister i fastigheten som kan orsaka hälsobesvär. Om vi upptäcker att det finns brister ska åtgärder vidtas för att lösa problemen.

Som stöd för en snabb, effektiv och strukturerad klagomålshantering har nu nya rutiner tagits fram. Rutinen är ett stöd för att göra saker i rätt ordning och i rätt tid. Den innehåller också riktlinjer för kommunikationen mellan Skolfastigheter och verksamheten så att inblandade personer löpande får den information de behöver.

De nya rutinerna har redan börjat användas av våra förvaltare. Resultatet har blivit en tydligare kommunikation mellan oss och våra hyresgäster och ett mer strukturerat sätt att utreda inrapporterade problem.

 

SWESIAQ

I Arbetsmiljöverkets handlingsplan refereras till SWESIAQ:s vägledning. SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.