Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 22 mars 2016

Resultat av markundersökningar

Resultaten från de miljötekniska markundersökningarna som gjordes i höstas på fem av Skolfastigheters förskolor och skolor inom lertäktsområden visar generellt låga halter av hälsostörande ämnen.

Uppsala kommun och Skolfastigheter har nu fått resultaten från de miljötekniska markundersökningarna som gjordes i höstas på förskolor, skolor, lekplatser och odlingslotter som finns inom lertäktsområden på kommunal mark.

Resultaten visar att halterna generellt är under de riktvärden som finns för de jordprover som analyserats. Det bedöms inte finnas akuta hälsorisker utifrån resultaten för något av de undersökta objekten.

På en skolgård kommer en lokal åtgärd att vidtas för att få bort jord med för höga kopparhalter. De berörda verksamheterna har informerats om resultaten och planerad fortsättning.

Undersökta fastigheter

Skolfastigheter har utfört provtagning på tre förskolor och två skolor:

  • Iors förskola, Fålhagen
  • Löfteslandets förskola, Fålhagen
  • Brune förskola, Luthagen
  • Almtunaskolan, Fålhagen
  • Imanskolan, Fålhagen

Läs mer om undersökningarna och resultatet på Uppsala kommuns webbplats.

Kontakt

Birgitta Michal
Birgitta Michal
Miljöstrateg
Marknad
018-727 40 63