Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 20 oktober 2017

Reviderade projekteringsanvisningar

Nu har vi uppdaterat Skolfastigheters projekteringsanvisningar.

Projekteringsanvisningar visar vägen

Skolfastigheters projekteringsanvisningar klarlägger de tekniska krav som bolaget ställer utöver myndighetskrav och branschregler i gällande PBL, BBR, AMA och RA vid om- och nybyggnation samt i förvaltningen. Vi arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska miljöbelastningen och skapa utvecklande och inspirerande miljöer för våra barn och unga.

Syftet med projekteringsanvisningarna är att alla anställda på Skolfastigheter och externa samarbetspartners arbetar utifrån Skolfastigheters värdegrund. Vår ambition är att de investeringar som görs i fastigheten leder till trygga och hållbara pedagogiska lärmiljöer samt återspeglas i fastighetens livstidskostnad.

Uppdaterade anvisningar

I utgåva 2 av Skolfastigheters projekteringsanvisningar finns exempelvis följande ändringar:

  • nya krav på köldmedium i våra kylinstallationer
  • restriktioner för gummingranulat i fallskuddsgummi i våra utemiljöer
  • nya anvisningar för solelanläggningar och laddstationer för elfordon
  • en manual för arbetet med Byggvarubedömningen
  • manual för Miljöbyggnad 3.0

Länk till Skolfastigheters projekteringsanvisningar

 

Projekteringsanvisningarna används både i daglig förvaltning av fastigheter och vid om- och nybyggnation.