Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 27 oktober 2015

Rivningen av Nyby förskola är igång

Nyby förskola i Gamla Uppsala har en fuktskadad stomme. Skolfastigheter fattade beslut om rivning för att bereda plats åt en ny och större skola/förskola på den aktuella fastigheten.

Ett konstruktionsfel har orsakat omfattande fuktskador i byggnadens stomme och ligger till grund för beslutet att riva Nyby förskola. Förskolebarnen flyttade till nybyggda Bellmans förskola förra hösten och byggnaden har sedan dess stått tom. En liknande skada ledde till att intilliggande Kastellets förskola revs sommaren 2014.

På platsen där de två förskolorna har stått kommer Skolfastigheter istället att bygga en ny och större skola. Hur den nya skolan kommer att se ut, hur många elever den ska byggas för eller vilka funktioner den ska rymma, är i dagsläget inte klart.

Störande rivningsarbeten

Rivningen av Nyby förskola startade i mitten av september och beräknas vara klar i slutet av november. Arbetena medför periodvis störningar för exempelvis boende i området. Området är inhägnat med byggstaket och för att minska dammspridningen används en vattenkanon/snökanon som binder dammet innan det sprids i luften. Rivningsarbetet medför också en del tung trafik i området, särskilt när avfallet ska transporteras bort.

Arbetet beräknas bli klart till sista november. För mer information om rivningen, kontakta Reima Kultanen, projektledare Forsen projekt.

Ett konstruktionsfel som har orsakat omfattande fuktskador i byggnadens stomme ligger till grund för beslutet att riva Nyby förskola. Förskolebarnen flyttade till Bellmans förskola förra hösten och byggnaden har sedan dess stått tom. En liknande skada ledde till att intilliggande Kastellets förskola revs sommaren 2014.

På platsen där de två förskolorna har stått kommer Skolfastigheter istället att bygga en ny och större skola för drygt 200 barn, enligt beställning från Uppsala kommun. Området är i stort behov av ..... Hur den nya skolan kommer att se ut eller exakt vilka funktioner den ska rymma, är i dagsläget inte klart. Ett förslag .......