Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 18 september 2018

Skolfastigheter tänker trafik

16-22 september är det Europeiska trafikantveckan med temat ”Mobilitet på många sätt”. På Skolfastigheter tänker vi på trafiksäkerhet året runt och arbetar för en trygg trafikmiljö runt våra fastigheter.

En osäker entré

Att många föräldrar skjutsar sina barn till skola och förskola i bil, oavsett avstånd mellan skola och bostad skapas snabbt en kaotisk och farlig miljö där stressade bilister ska trixa sig fram mellan morgontrötta barn och cyklister.

En annat konsekvens av skjutsandet är att barnen inte får chans att lära sig trafikvett och regler, vilket ställer till problem när de blir större och ska börja röra sig på egen hand i trafiken.

Forskning visar också att barn som tar sig till skolan på egen hand blir mer självständiga och att barn som skjutsas till skolan mår sämre.

En bit bort – eller nära

För att förbättra trafiksituationen vid våra skolor strävar vi efter att förlägga parkeringar en liten bit bort. Tanken är att hålla bilar borta från entréerna och att barnen i stället får promenera den sista biten. Ett annat alternativ är så kallade droppzoner – en slinga där bilar kan åka in och släppa av sina passagerare och sedan köra vidare utan att behöva backa eller köra fram och tillbaka.

Vid förskolorna har vi ett annat behov av att ha parkeringsmöjlighet på fastigheten då vårdnadshavarna ska kunna lämna barnen inne på förskolan. Även om föräldrarna följer med barnen hela vägen in vill vi minimera sträckan de små barnen behöver vistas utanför förskolans inhägnade område.

Studera flöden

Det bästa vore naturligtvis om färre tog bilen på morgnarna och i stället cyklade, promenerade eller tog bussen. Vi försöker tillsammans med kommunen studera vilka flöden som rör sig till och över skolgården. Varifrån kommer trafikanterna? Var kommer cykelställen bäst till användning? Var stannar bussen? Vilken väg kommer varutransporter in till skolan?

Genom att studera dessa flöden kan vi planera våra skolgårdar på ett sätt som minimerar risken för att blanda barn, cyklar och bilar.

Stödjer Trafikkalendern

Från Skolfastigheters sida kan vi främst arbeta med den fysiska miljön. Den är nog så viktig, men minst lika viktigt är att utbilda barn och föräldrar i trafikvett och trafikregler för att få dem att förändra sitt eget beteende.

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om barn och trafik. Genom Trafikkalender bidrar vi till deras arbete med att inspirera och stödja skolors personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Barncyklar och cykelkärra i cykelställ