Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 27 augusti 2018

Tre nya skolor inför höstterminen

I samband med terminsstarten invigs tre nya skolbyggnader i Uppsala kommun: Tiunda skola och förskola, Jumkils skola och förskola och Lindbackens skola.

Jumkils skola

I Jumkil har den gamla skolan rivits och fått ge plats åt en ny, kombinerad förskola och skola med plats för 150 elever och 36 förskolebarn. I skolan finns ett tillagningskök, utemiljön är upprustad och en förskolegård är anlagd.

Skolan är bygd enligt miljöklass silver med bland annat en solenergianläggning på taket.

Tiunda skola och förskola

Tiunda har redan väckt mycket uppmärksamhet med sitt miljötänk och moderna lösningar för en pedagogisk miljö. Skolmiljön är planerad för att uppmuntra eleverna till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete. Vi har tagit höjd för att dagens barn och elever är födda i det digitala kunskapssamhället, och att utvecklingen inom det och andra områden kräver framtidskompetenser som vi måste rusta dem för.

Tiundaskolan mot skolgården

 

I byggnaderna har vi använt oss av miljöprövade byggmaterial. Belysningen består av ledbelysning som styrs av dagsljus och närvaro. Egenproducerad el med egen solenergianläggning på taket bidrar med 12 procent av skolans totala energiförbrukning. Vi är också först i Skandinaviens med att använda miljövänliga saltvattenbatterier för lagring av el.

Lindbackens skola

Den nya stadsdelen Lindbacken har fått en skola med plats för 600 elever. Liksom i alla Skolfastigheters projekt har höga krav ställts på hållbarhet och miljö. Skolan är byggd enligt miljöklass silver med sunda byggmaterial, ett sunt inomhusklimat och låg energianvändning.