Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 8 maj 2015

Tidsplan för renovering av Uppsävjaskolan

Omfattande renoveringsarbete startar i maj och ska vara klart våren 2016.

Rivning i maj

Efter beslut av Utbildningsnämnden ska antalet platser på Uppsävjaskolan minska från 400 till 300. Det medför att delar av skolan inte längre kommer att behövas och den så kallade A-delen kommer därför att rivas.

Rivningen kommer att ske i slutet av maj.

Ny dränering

En bidragande orsak till de problem som finns i byggnaden har varit den bristfälliga dräneringen. Skolfastigheter har gjort en grundlig utredning av den befintliga dräneringen runt byggnaden och därefter handlat upp en entreprenör som ska säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt utifrån gällande lagar, regler och rekommendationer.

Arbetet med att åtgärda dräneringen påbörjas under maj.

Invändig uppfräschning

Parallellt med rivnings- och dräneringsarbetena planerar Skolfastigheter arbetet med den invändiga renoveringen. Enligt en preliminär tidplan bör renoveringen starta i augusti och pågå till april 2016 med slutbesiktning i slutet av maj. Efter godkänd slutbesiktning är lokalerna tillgängliga för verksamheten igen.

Exakt vad som ska göras invändigt kommer att specificeras i och med att upphandlingen av entreprenör för arbetet genomförs.

Bakgrund till renoveringen och vad som ska åtgärdas (länk till projektsida)