Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Riktlinjer vid besök

Det här kan du som hyresgäst förvänta dig av oss när vi besöker din skola.

Anmälan

Skolfastigheters medarbetare ska alltid anmäla sin ankomst vid platsbesök, till personal platsansvarig eller deras ersättare så att hyresgästen/brukare blir medveten om att besökare finns fastigheten, vilket uppdrag de har och ungefärlig tidplan.

Vid anmälan uppges namn, Skolfastigheters uppdrag och även kontaktuppgifter så att hyresgästen kan kontakta vederbörande. I förskolor sker anmälan lämpligen till personalansvarig och på skolor till skolans expedition.

Legitimation

Vi ska alltid visa giltig legitimation vid anmälan. Legitimering ska ske utan anfordran.

Information

Syftet med besöket ska alltid anges och det ska finnas tid avsatt för eventuella frågor.

Felanmälan

Anmälningsplikten gäller också vid felanmälan. Det är viktigt att referera till felanmälan vid besöket och noga stämma av syftet med besöket samt redogöra för tiden för åtgärden.

Planerade åtgärder

Vid planerade åtgärder i fastigheten ska hyresgästen/brukare informeras dels om vad den planerade åtgärden innebär, dels när åtgärden ska påbörjas och när startmöte äger rum. Härefter ska hyresgästen fortlöpande informeras om hur projektet fortlöper och när avslut beräknas.

Uppföljning

Efter avslutat projekt eller åtgärdad felanmälan, be om en återkoppling från hyresgästen, vad som kan förbättras eller vad som upplevdes som bra eller mindre bra.

Entreprenörer

Ovanstående riktlinjer gäller även när Skolfastigheter representeras av Skolfastigheters upphandlade entreprenörer med underentreprenörer. Det åligger Skolfastigheter att informera om bolagets riktlinjer vid platsbesök.