Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 25 februari 2014

Nyhetsbrev februari 2014

Hej!

För ett år sedan tog Uppsala Kommun Skolfastigheter AB över merparten av alla Uppsala kommuns skolfastigheter. Under vårt första år har vi fokuserat på att bygga upp den interna organisationen. Men vid sidan av det har vi hunnit med en hel del annat.

Vi har under 2013:

 • påbörjat renoveringen av Bolandsskolan, Årstaskolan, Bellmanskolan, Grundstenen, Malmvågens förskola och startat byggnationen av Sävja kulturcentrum
 • förvärvat mark där Skolfastigheter på sikt ska bygga förskolor och skolor
 • genomfört åtgärder mot det tidigare, bristande underhållet
 • besökt ett flertal skolor för att bland annat fånga in behov och skapa goda relationer
 • skapat en områdesförvaltning (våra områdesansvariga hittar du på Uppsala kommuns webbplats)
 • tagit fram affärs- och varumärkesplattform
 • genomfört en kundundersökning som ligger till grund för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi har bland annat sett att våra hyresgäster och brukare efterlyser en tätare dialog och förbättrad service.

Nu när vår organisation har satt sig ser vi fram emot ett händelserikt 2014 då vi fokuserar på att utveckla våra fastigheter och på att ha en dialog med dig och våra andra målgrupper.

Under 2014 planerar vi att:

 • rusta upp fastigheter som Katedralskolan, bygga nya Tiundaskolan och rusta upp flera förskolor, bland annat Vänge förskola. Detta som ett led i vårt fokus på moderna och effektiva lokaler
 • satsa på utemiljön för alla våra fastigheter
 • skapa möjligheter till en bättre kommunikation med våra hyresgäster och brukare
 • ta fram koncept för framtidens skolor och förskolor, bland annat i arbetet med Trasthagens, Alléns och Svartbäckens förskolor. Vi har fokus på miljö- och energieffektivisering samt användning av ytor på ett effektivt sätt.

Nästa nyhetsbrev kommer till våren.

Tack för ditt tålamod och din öppna och positiva inställning under året som gått!

Hälsningar

Peter Andersson, VD, och Monica Hedberg, styrelseordförande