Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Om Skolfastigheter

Barn och unga behöver inspirerande miljöer och trygghet för att kunna utvecklas. Det är därför vi på Skolfastigheter jobbar långsiktigt med våra skolor. Fastigheterna hyr vi ut till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun, men det stannar inte där. Tillsammans med dig vill vi tänka nytt och utveckla våra miljöer.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB bildades 1 januari 2013 som ett av tre nya kommunala fastighetsbolag i Uppsala kommun. Vi äger och förvaltar merparten av kommunens pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår cirka 134 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar ungefär 447 000 kvadratmeter.

Vår vision

Vi är bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer.

Vår mission

Vi lägger grunden för barn och ungas framtid.

Vår affärsidé

Företaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bygga och förvalta skolfastigheter på ett sådant sätt att det bidrar till barn och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapar mervärde för ägarna.