Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Julhälsning från Skolfastigheter

Skolfastigheters jubileumsår har varit innehållsrikt. Innan vi in i 2019 blickar vi bakåt och ser vad vi har åstadkommit tillsammans med Uppsala kommun, våra entreprenörer och verksamheterna i våra skolor och förskolor.

Skolfastigheter, som bildades 1 januari 2013, äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Under året har vi hunnit bli 77 medarbetare som arbetar för högtryck för att åstadkomma bra pedagogiska lokaler för Uppsalas barn och unga.

Jubileumsfirande

Fredag den 15 juni anordnade Skolfastigheter, tillsammans med Ihus och Sportfastigheter, ett jubileum för att uppmärksamma de fem åren vi har varit bolag. Vi höll öppet hus med bland annat visning av våra lokaler presentation vår verksamhet.

Stora byggen och renoveringar

Uppsala växer och Skolfastigheter bygger fler nya skolor och förskolor än någonsin tidigare för att möta behovet av pedagogiska lokaler. Under året har vi färdigställt:

 • Jumkils skola/förskola
 • Kamomillens förskola
 • Katedralskolan, etapp 1
 • Klockarbol förskola
 • Lindbackens skola
 • Ramsjö förskola
 • Ramsta skola och förskola
 • Ringarens förskola
 • Stenrösets förskola
 • Sverkerskolan
 • Sävja förskola
 • Tiunda skola och förskola

Bland alla våra projekt utmärker sig Tiunda lite extra. Där har vi invigt en nybyggd skola och förskola med modern arkitektur och funktionalitet, höga krav på hållbarhet och med en, för Skandinavien unik, anläggning av saltvattensbatterier för lagring av solenergi från anläggningen på skolans tak.

Förädling och förvaltning

Under året har vi haft 180 projekt igång för att förbättra våra fastigheter. Hit hör förbättringar av både inomhus- och utomhusmiljöer, åtgärder för att följa nya lagar och regler, underhåll av ytskikt, väggar och tak och mycket annat.

Några exempel är:

 • 10 nya fettavskiljare
 • Trygghetsåtgärder på Kvarngärdesskolan skolgård
 • Stora hyresgästanpassningar på Fyrisskolan i och med inflyttningen av Sverkerskolan.
 • Renovering av utemiljöer på Liljeforsskolan och Uppsävjaskolan
 • Arbete med sprickbildning i våra fastigheter i samband med sommarens torka
 • Flera stora ventilationsarbeten
 • Renovering och anpassning av storköket på von Barhs skola

Hållbarhet

Hållbarhet ska alltid vara i fokus och vi arbetar med det ur många olika perspektiv. Ett exempel är de fem nya solcellsanläggningar vi installerat på våra fastigheter under året. Ett annat är den jämställdhetsanalys vi gjort på några skolgårdar i syfte att lära oss mer om hur man åstadkommer en bra utemiljö för alla barn, oavsett kön eller funktionsnedsättning

Live-in SmartGrid

Vårt samarbete med STUNS Energi fortsätter. Under hösten av vi skrivit på ett avtal om att delta som testbädd för ett projekt med smarta el-nät. Läs mer om det här. [länk

Andra exempel på hållbarhetsarbete är inventeringen inför arbetet med giftfria förskolegårdar. Vi har också demonterat oljepannor i fem fastigheter vilka i stället värms upp med effektiva pelletsbrännare.

2019

Nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa år. Många, både små och stora projekt väntar oss på andra sidan årsskkiftet, t ex nya Brantingsskolan, Gottsundaskolan och förskolor i Rosendal. Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta för att skapa goda pedagogiska miljöer åt Uppsalas barn och unga!

God Jul och Gott Nytt År!

Vy över Uppsala tagen med drönare ovanför Tiundaskolan