Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Skolfastigheters styrelse

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ett helägt kommunbolag som ingår i bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB. Styrelsens politiska sammansättning speglar Uppsala kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Styrelsen består av nio ledamöter och fem suppleanter.

Orförande              Jan Ejdersund (S)
Vice ordförande    Monica Hedberg (M)
Ledamot                Helena Ersson (S)
Ledamot                Andreas Larsson (S)
Ledamot                Carl Elfgren (M)
Ledamot                Lena Wallheim (MP)
Ledamot                Lars-Håkan Andersson (V)
Ledamot                Johan Adler (L)
Ledamot                Ingmar Jansson (C)
Suppleant              Göran Hedefalk (S)
Suppleant              Eduardo Bachelet (S) 
Suppleant              Clara Fredelius (M)      
Suppleant              Cecilia Wolkert (MP)
Suppleant              Christoffer Orméus (KD)

Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter och suppleanter hittar du på uppsala.se