Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 28 oktober 2015

Rektorsgården renoverad med varsam hand

I juni 2015 påbörjade Skolfastigheter en omfattande renovering av Rektorsgården intill Katedralskolan. Byggnaden har inte genomgått några större renoveringar sedan 1980-talet och var exteriört i mycket dåligt skick. Med traditionella materialval och hantverksmetoder har byggnaden fått tillbaka sitt ursprungliga uttryck.

Återskapat färgsättning från 1869

I renoveringsarbetet av Rektorsgården, som är ett mycket välbevarat exempel på tidig svensk villaarkitektur, har fokus legat på att restaurera fasaden. Den har putsats med traditionell kalkputs i en ljusare kulör som stämmer bättre överens med byggnadens ursprungliga utförande från 1869. Dörrar och fönster, flera i original, har reparerats och målats om i en roströd kulör. Invändigt har ytskikten målats om och originalgolv tagits fram.

- Både byggnaden och trädgården bär på stora kulturhistoriska värden och utgör en oas i stadsbilden. Det har varit ett detektivarbete att hitta ytskikt och kulörer som påminner om originalet. Det är glädjande att kunna visa upp byggnaden i ett fint skick igen, säger Anna Goude, fastighetsförvaltare på Skolfastigheter.

Ett vårdprogram har tagits fram för att säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning av byggnaden och trädgården, så att värdena finns tillgängliga även för kommande generationer Uppsalabor.

Byggnadsminne sedan 1986

Rektorsgården uppfördes på 1860-talet samtidigt som det intilliggande nya läroverket i Uppsala, nuvarande Katedralskolan. Den förste rektorn flyttade in i huset 1868. Huset fungerade som bostad åt rektorn på Uppsala högre allmänna läroverk i närmare 100 år, fram till början av 1960-talet. Huset används fortfarande av Katedralskolan för skolverksamhet. Byggnaden och trädgården är byggnadsminnesmärken sedan 1986.

För mer information kontakta:
Anna Goude, förvaltare Skolfastigheter, 018-727 44 81, anna.goude@skolfastigheter.se

Anna Ramstedt, kommunikationsansvarig Skolfastigheter, 018-727 40 65, anna.ramstedt@skolfastigheter.se

Exteriör bild över Rektorsgården

Rektorsgården har fått ny och ljusare exteriör
som stämmer mer överens med byggnadens
ursprungliga utförande.

Exteriör bild över Rektorsgården

Dörrar och fönster har målats i en roströd färg,
mer lik originalutförandet.

Dörrar och fönster har restaurerats på Rektorsgården

Fönster och dörrar har fått ny färg.

Fotograf: Stewen Quigley