Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nya Brantingsskolan byggs

Brantingsskolan rivs och byggs upp igen på samma plats som tidigare. Den gamla byggnaden var i alltför dåligt skick för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera den. Dock behålls aula och trapphall och införlivas i den nya byggnaden.

Nya Brantingsskolan

Nya Brantingsskolan blir en modern grundskola med plats för 720 elever, åk 4-9. Aulan med angränsande trapphall kommer bevaras men övriga byggnadsdelar ersätts med nya, moderna pedagogiska lokaler.Placeringen av skolan på skolgården blir densamma som idag, liksom längd och höjd på byggnaden. Dock blir ”flyglarna” lite bredare än tidigare.

Placering Brantingsskolan

Ca en femtedel av fastigheten är avyttrad och planerad att bygga fyra bostadshus (punkthus) på, vid korsningen Hjalmar Brantingsgatan/Årstagatan.

Rivningen ska förhoppningsvis vara klar i januari och byggandet av ny skola påbörjas under våren. Skolan ska vara klar 2021.

En ny idrottshall ska byggas, men det blir lite längre fram i tiden.

Den gamla byggnaden

Brantingsskolan ritades av arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren från Stockholm och stod färdigbyggd 1958. Skolan var den första "enhetsskola" som byggdes i Uppsala kommun. Fastigheten är bebyggd med en skolbyggnad och en gymnastikhall, den totala markytan är drygt 21 000 kvadratmeter.

Brantingsskolan har kultur- och arkitekturhistoriska värden med ursprungligt fasadmaterial från 1950-talet. På skolgården har stått en abstrakt skulptur av svetsade kopparplåtar; Soluret från 1964 av Staffan Östlund, som ska ställas tillbaka när bygget är färdigt. I trapphuset finns vidare en stor väggmålning med skärgårdsmotiv av konstnären Harald Lindberg som ska bevaras.

Kontakt

Tom Nilsson
Tom Nilsson
Projektledare
Marknad
070-693 24 30