Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Katedralskolan totalrenoveras

Uppsala kommun och Skolfastigheter renoverar och bygger till anrika Katedralskolan. Byggnadens exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

Mer ändamålsenliga lokaler

En renovering av Katedralskolan har utretts och diskuterats under en lång tid. Lokalerna är slitna och de tekniska installationerna i byggnaden, flera från 1970-talet, är uttjänta. Skolbyggnaden lever inte upp till dagens myndighetskrav på skol- och arbetsmiljöer.

Ett av målen med renoveringen är att lokalerna blir mer anpassade till modernt lärande. Skolan har idag plats för cirka 1100 elever. Efter renovering och tillbyggnad kommer skolan att ha plats för cirka 1500 elever.

  • Stammar, ventilation, uppvärmningssystem och styr- och reglerutrustning ska bytas ut.
  • Den praktfulla exteriören med stora arkitekturhistoriska och estetiska värden kommer att bevaras i nuvarande skick och föreslås kompletteras med en ny kafédel som förbinder huvudbyggnaden med institutionsbyggnaden.
  • Bättre skyltning, tydligare ledstråk, en ny ramp vid entrétrappan och en ny angöringsplats i anslutning till entrén ska förbättra tillgängligheten till skolan. Även invändigt kommer tillgängligheten att förstärkas.

Renoveringen sker i två etapper, där etapp 1 blev klar till HT 2018 och etapp 2 till HT 2019.

Skissbild över tillbyggnad av Katedralskolan

Skissbild över tillbyggnaden av Katedralskolan. Tillbyggnaden gör det enklare att ta sig mellan de olika byggnadsdelarna. Illustration: Tengbom

Skissbild över tillbyggnad av Katedralskolan

Skissbild över tillbyggnaden av Katedralskolan. Den nya byggnaden binder samman flera byggnadsdelar. I illustrationen ovan är det den låga byggnaden till vänster om idrottshallen. Illustration: Tengbom

 

Katedralskolan

Välkänd symbolbyggnad i Uppsala

Katedralskolan är en välkänd symbol för Uppsalaborna. Skolan invigdes 1869 som Uppsala högre elementarläroverk men har anor från medeltiden. Huvudbyggnaden ritades av Fredrik Wilhelm Scholander, professor och Överintendent och räknad som den störste arkitekten i landet på sin tid. Skolan verkade mönsterbildande i fråga om planlösning och tekniska arrangemang.

Tillbyggnaden av institutionsbyggnaden är ritad av Gunnar Leche och uppförd 1929-1930. Annexet är uppfört 1964 och ritat av Gösta Wikforss.

Kontakt