Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 25 oktober 2018

Katedralskolan - första etappen klar

Ett av Skolfastigheters största projekt just nu är den anrika Katedralskolan på Skolgatan. Samtidigt som alla byggnadsdelar totalrenoveras ska verksamheten pågå som vanligt.

Två etapper

För att en totalrenovering under pågående verksamhet ska vara möjlig har arbetet indelats i två etapper. Hälften av skolan utbildningar har evakuerats till Bredablick, längre österut på Skolgatan, för att frigöra tre av sex huskroppar på Katedralskolan för byggnadsarbete.

Tekniska installationer ska ersättas och kompletteras för att skolan ska kunna möta kraven på en modern skola. Orienterbarheten mellan de olika delarna på skolan ska förbättras och utrymme skapas för att rymma framtidens stora elevkullar.

Etapp 1

I etapp 1 har idrottshallen (klar 2017) och det så kallade Annexet, som inrymmer bl a NO-salar, matsal och kök, renoverats. I dessa huskroppar ligger också en del tekniska utrymmen som undercentral och fläktrum. Vi har också gjort om delar av utemiljön runt dessa byggnader med bl a en ny cykelparkering, samt tillgänglighetsanpassat entréerna.

Ny utemiljö och nya cykelställ utanför entréerna till Institutionsbyggnaden och idrottshallen.

I renoveringsuppdraget ingick också att förbättra de inre kommunikationerna mellan huskropparna. Lösningen blev ett tillbyggt glasparti som i fyra våningar leder mellan Annexet och Institutionsbyggnaden.

Tillbyggnaden i glas fungerar som länk mellan de två huskropparna, men också som plats för umgänge och grupparbeten.

Arbetet med etapp 1 blev klart i september som planerat.

Etapp 2

I etapp 2 har arbetet flyttat över till de äldre huskropparna som i huvudsak utgörs av huvudbyggnaden och den s k Institutionsbyggnaden. De här delarna har stort arkitekturhistoriskt värde, liksom ett lokalhistoriskt värde för Uppsala.

Byggnadernas utseende ska bevaras så långt det är möjligt, med hänsyn till ambitionen att skapa en modern skola med de krav på teknik och utformning som är motiverad av verksamhet, funktionskrav och myndighetskrav.

Till höstterminen 2019 ska hela Katedralskolan stå klar, utemiljön vara uppfräschad och alla klasser tillbaka i lokalerna.

Kontakt

Jonas Wennman
Jonas Wennman
Projektledare
Marknad
018-727 41 83

Fakta om renoveringen

Partneringprojekt mellan Uppsala kommun Skolfastigheter AB och Arcona AB

Byggnadsår:

  • Huvudbyggnad (arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander) 1869
  • Institutionsbyggnaden (arkitekt Gunnar Leche) 1930
  • Annexet (arkitekt Gösta Wikforss) 1964

Klart: Ht -19

Tillbyggnad: ca 600 kvm lokalyta

Beräknat antal elever: 1 500 (idag 1 100)

Kostnad: ca 280 milj kr