Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Stegmodell för projekt

Det är lång väg från behov till färdig skola eller förskola. På Skolfastigheter använder vi oss av en så kallad stegavtalsmodell för större nyproduktioner och ombyggnadsprojekt.

Skolfastigheter samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen, som är vår beställare, och utbildningsförvaltningen, som blir hyresgäst i våra lokaler. 

Olika roller

  • Skolfastigheter bygger, äger och förvaltar fastigheter som ska användas för pedagogisk verksamhet.
  • Utbildningsförvaltningen samordnar verksamheternas lokalbehov och krav på utformning av lokaler.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram den strategiska lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler och är beställare hos Skolfastigheter. 

Illustration Stegmodellen

Steg 1: Utredningsskede/förstudie

Vi utreder förutsättningarna och sätter dem i relation till beställningen.

Steg 2: Förslagshandlingsskede

Vi fördjupar utredningarna och tar fram en första tidsplan och kostnadsuppskattning.Vi tar även fram en hyresindikation som vi förmedlar till vår hyresgäst, stadsbyggnadsförvaltningen.

Steg 3: Projektering

Här planeras byggnaden in i minsta detalj. Vi handlar upp entreprenörer och konsulter enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I våra projekteringsanvisningar anger vi de tekniska krav vi har på våra projekt. Vi ställer krav på att alla nybyggnationer ska certifieras enligt miljöbyggnad silver. Vi gör en kostnadsuppskattning och ger en offert på blivande hyra till stadsbyggnadsförvaltningen.

Steg 4: Produktion

Här sker det praktika arbetet med markarbetenoch byggnation. Steg 4 tar längst tid i en nybyggnation. Vi räknar med 12-36 månader, beroende på projektets storlek.