Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Tiundaskolan

Tiunda skola och förskola slog upp portarna för förskolebarn, elever och medarbetare vid skolstarten i augusti 2018.

 

Tiunda är både förskola och skola, byggd och anpassad för cirka 1 000 barn och elever. Den pedagogiska visionen – och förståelsen för skolans huvudroll i samhällsutvecklingen – har fått styra utformningen, både interiört och exteriört.Här har vi skapat en skolmiljö som uppmuntrar till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete. Vi har tagit höjd för att dagens barn och elever är födda i det digitala kunskapssamhället, och att utvecklingen inom det och andra områden kräver framtidskompetenser som vi måste rusta dem för. 

 

 

En majoritet av barn som börjar skolan nu kommer att arbeta med yrken som inte finns idag. Vi måste därför förbereda dem på att lära sig att lära livslångt så att de kan hantera framtidens okända möjligheter och utmaningar inom utbildning och yrkesliv.

 

 

En framgångsrik samverkansprocess mellan alla parter under byggtiden har gett ett lyckat resultat. Därför står det idag – på den fabriksmark där den gamla Tiundaskolan byggdes för snart 60 år sedan – en ny skola byggd för framtiden. Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 

 


 

 

Fakta:

Partneringprojekt mellan: Uppsala kommun Skolfastigheter AB och ByggDialog AB.
Beställare: Uppsala kommun
Byggherre: Uppsala kommun Skolfastigheter AB.
Entreprenör: ByggDialog AB.
Arkitekt: C.F. Møller, koncept: Anna Törnquist
Projekttid: 2014–2018.
Årskurser: från förskola till och med årskurs 9.
Åldrar: 0–16 år.
Kapacitet antal elever och barn: ca 1 000 (900 grundskola, 144 förskola).
Antal medarbetare: förskola 28, grundskola 80.
Verksamheter: förskola, grundskola, bibliotek, fritids, fritidsklubb, idrottshall, storkök.

Skolan är HBTQ-certifierad.

Konst

 
Ny konst av Erika Lövqvist, Jenny Nolstam, Anton Alvarez.
Delar av Ingrid Atterbergs tegelkonst är återuppsatt.

Idrottshall

Färdig 2017 och togs då i bruk av skolan och idrottsföreningar. Fullstor tävlingshall för olika bollsporter. Läktare för 180 personer, fik, spegelsal för dans och rytmik. HBTQ-certifierade omklädningsrum.

 

Hållbarhet: Miljöprövade byggmaterial, ledbelysning som styrs av dagsljus och närvaro, ytor med många användningsområden. Egenproducerad el med egen solenergianläggning på taket som ger 12 procent av skolans totala energiförbrukning. Först i Skandinavien med att använda miljövänliga saltvattenbatterier för lagring av el. Miljöbyggnad silver, energiklass guld enligt Sweden Green Building Council. Skolgården har många användningsområden och kan även nyttjas av uppsalaborna utanför skoltid.

Framgångsprojekt: Partnering, samsyn, transparent process, gemensam målbild. Kostnadsstyrning med planering och uppföljning.

Kostnad: 436 mkr (36 mkr, vilket motsvarar 8 procent, mindre än budgeterad slutprognos 2016). Kostnaderna har minskats tack vare rätt rustad organisation, att ha upprättat och genomfört tydliga och transparenta inköp, tydlig ekonomisk styrning, samt planering och samstämmighet genom hela byggprocessen.

Nyckeltal

Yta: förskola: 1 238 kvm (LOA), skola: 10 674 kvm (LOA)

Skola: kr/BTA: 27 349 kr hyra/elev: 24 378 kr BTA/elev: 12,9 LOA/elev: 11,9

Förskola: kr/BTA: 29 828 kr hyra/barn: 18 705 kr BTA/barn: 9,3 LOA/barn: 8,6

Idrottshall: kr/BTA: 27 940 kr

LOA=lokalarea, BTA=bruttototalarea