Skolfastigheter har ombesörjt marksanering på tomten och byggnadens grundarbeten är nu klara. Just nu pågår resning av förskolans stomme, vilken beräknas bli klar vecka 9. Därefter påbörjar vi arbetet med att förse förskolan med dess tak och ytterväggar.

Läs mer om bygget av Rosendals nya förskola