Skolfastigheters projekteringsanvisningar och tillhörande övriga manualer, ger information och vägledning till dig som arbetar i våra projekt.

Nu har vi uppdaterat våra projekteringsanvisningar och också kompletterat med anvisningar på tre nya områden, nämligen inom: Solkraftverk, Storkök och Tillgänglighet.

Ta del av de nyheter och uppdateringar som skett i Skolfastigheters projekteringsanvisningar