Invändigt står ventilationsaggregat nu på plats och innerväggarna håller på att monteras upp. Inom kort påbörjas arbeten med att dra installationer mellan alla utrymmen. I utemiljön har man i dagarna gjutit murar, anlagt ”pulkabacke” och i stora drag format den rymliga förskolegården.

Österledens förskola bedöms vara klart för inflyttning senhösten 2023.

Läs mer om projektet att bygga Österledens nya förskola