Bild på montering av solcellspaneler

Den nya solcellsanläggningen blir Skolfastigheters 22:a i raden och är också vår hittills största. Ytan med solcellspaneler mäter hela 1 220 kvadratmeter och anläggningen kommer att kunna generera en årsproduktion på omkring 230 000 kWh när den tas i drift i början av 2023.

Den nya solcellsanläggningen för Skolfastigheter ett steg närmare målet att ha installerat 4 Megawatt solenergi till år 2030.

- Vi bedömer att 35 procent av skolans totala elförbrukning kommer att tillgodoses av solkraftanläggningen, säger Micael Östlund, tekniskt sakkunnig inom el och tele på Skolfastigheter.

Det är ett stort tryck på solcellsbranschen just nu, bland annat till följd av den pågående energikrisen. Rådande världsläge, först pandemi och sedan krig, har lett till att brist råder på vissa komponenter och att leveranser försenas. Växelriktare* är ett exempel på en bristvara som behövs för att den nya anläggningen i Stenhagen ska kunna tas i drift.

Skolfastigheters mål är att anläggningen ska kunna börja leverera solel redan i slutet av januari, givet att komponentleveransen kommer och installationsarbetena kan avslutas som planerat.


*En växelriktare omvandlar likström från solcellspanelerna på taket till växelström som sedan kan användas i fastigheten.