Mari har gjort totalt fyra praktikperioder på Skolfastigheter och bland annat räknat ut hur stora solcellssystem som är möjliga att installera för varje enskild skolbyggnad. Utifrån Maris arbete med att kartlägga potentialen för solel har bolaget beslutat att ett långsiktigt mål fram till 2030 är att ha installerat totalt 4,0 MW solceller.

- Det här är glada besked, säger Dimitrios Zisimopoulos, energistrateg på Skolfastigheter. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. I det ingår att Uppsala kommun som geografiskt område ska ha installerat 100 MW solel det närmsta decenniet. Som kommunalt bolag ska vi på Skolfastigheter arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar. Det betyder bland annat att vi ska stödja en systematisk tillämpning av ny energiteknik och energisnåla uppvärmningslösningar. Solel från våra skoltak blir då en viktig del av både bolagets mål, kommunens miljö- och klimatprogram och hur vi är med och uppfyller Agenda 2030. Rätt dimensionerat och utfört ska man också veta att solcellsinstallationer är en ekonomiskt lönsam affär, säger Dimitrios.