Plantering av träd

För oss på Skolfastigheter är innovation, nytänkande och ständiga förbättringar en viktig del av vårt arbete. Inte minst med vårt fokus kring energifrågor och hållbarhet inför framtiden. Därför samarbetar Skolfastigheter varje år med studenter inom ramen för Uppsala Energy Stories som samordnas av STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

Energianalys och träbyggnader 

Under våren har en grupp studenter utfört en energianalys på Nåntunaskolan handledda av Dimitrios Zisimopoulos, energistrateg på Skolfastigheter. En annan grupp har undersökt möjligheterna att bygga i trä under handledning av projektchef Annika Burström.

Efter en hektisk period med många spännande utmaningar är det snart dags för de flitiga studenterna att presentera sina projekt. I år kommer de att göra det under ett digitalt event den 27 maj. Vi är övertygade om att vi kommer att få ta del av gedigna arbeten med nya perspektiv på världen, kreativa lösningar på utmaningar från olika verksamheter och massor av inspiration till handling framöver.

En skola med en tillhörande lekplats

Grindstugans förskola på Rosendal. Foto: Anders Tukler

STUNS satsning Uppsala Energy Stories kopplar i år ihop nära 120 studenter från universiteten i Uppsala med ett tiotal organisationer och företag i regionen. Studenterna är från olika civilingenjörsprogram, miljöekonomi, antropologi och etnologi.