En fotograf med sitt team fotograferar en av Skolfastigheters drifttekniker i en skola

På webbsidan har vi också lagt till några funktioner, så som en sökbar karta. En ny struktur gör det lite enklare att navigera och hitta information. Nu hoppas vi att du som besöker oss på webben lättare ska finna svar på frågor som du annars brukar få via mail eller telefonsamtal till oss.

Att vi har en ny webbsida hänger också ihop med det nya Webbtillgänglighets-direktivet. Det är ett EU-direktiv för att öka webbplatsers tillgänglighet, så att alla oavsett funktionsnedsättning, ska ha goda möjligheter att ta till sig informationen. I och med det får alla EU-länder samma minimikrav vad gäller digital tillgänglighet. Till exempel kan du få innehållet uppläst genom talsyntes.

Versionen av skolfastigheter.se som vi lanserar nu kommer fortsätta att utvecklas successivt och på sikt få fler funktioner och mer innehåll.