Tidslinje

 1. Utredning/förstudie

  Avslutad
 2. Förslagshandling

  Avslutad
 3. Projektering

  Preliminärt avslutad
 4. Produktion

  Preliminär start

Kontakt

Mer om bygget av Bälinge skola och idrottshall

Tomten med skolområdet ligger centralt i Bälinge tätort med Allmänningsvägen som huvudsaklig tillfart till skola och idrottshall. Från busshållplatsen kan skolbarnen nå skolan utan att korsa angöringen för bilar och transporter. Tillsammans med skolbyggnaden bildar idrottshallen ett uterum med angöringsplats och entré till skolan och skolgården.

Skolbyggnaden delas upp årskursvis med de yngsta eleverna på byggnadens första våning i marknivå mot skolgården i söder. I markplan finns även gemensamma funktioner så som kök och matsal, skoladministration, lokaler för praktiska och estetiska ämnen och entré med skogräns för skolans alla elever. De äldre elevernas undervisningslokaler finns på skolans övre våningsplan där även elevhälsa och skolbibliotek ligger. Skolbyggnadens två våningsplan knyts samman i ett centralt torg med breda gradängliknande trappor där hela skolan kan samlas. Idrottshallen kommer att ha en samlande entré med lounge och aktivitetsyta mot entréplatsen i norr, omklädning i öster mot skolan och med den höga idrottshallens volym mot sydväst.

Skolgården följer Uppsala kommuns lokalprogram för grundskolans utemiljö, där man delar man in skolgården i tre olika zoner. Den trygga zonen är placerad närmast byggnaden med närhet till vuxna och samspel mellan ute och inne. Den vidlyftiga zonen domineras av rörelse och dynamik, skapad för fartfyllda lekar och aktiviteter. Gårdens ytterområden utgör den vilda zonen, där eleverna ges möjlighet att skapa egna platser i en naturlik och vegetationsdominerad miljö.

Skolans verksamhet är preliminärt planerad att starta höstterminen 2026.

Bälinge skola och idrottshall ritas av LLP Arkitektkontor AB. Byggnaderna uppförs till största delen av trästomme och kommer att få Miljöcertifiering silver.

Skolgården utformas av Nivå Landskapsakitektur AB.

Bildspelet nedan är illustrationer skapade av LLP Arkitektkontor AB och visar hur Bälinge skola och idrottshall kan komma att se ut.

 

 

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?