Tidslinje

 1. Utredning/förstudie

  Startdatum
 2. Förslagshandling

  Startdatum
 3. Projektering

  Avslutad
 4. Produktion

  Pågående sedan

Projektet har fått nystarta efter flera nya beslut, vilket lett till nuvarande design (förutom aulabyggnaden).

Läs mer om Stegmodellen, vår projektmodell i fyra steg

Kontakt

Adress:
Hjalmar Brantingsgatan 37, 754 34 Uppsala

Mer om bygget av nya Brantingsskolan

Brantingsskolan byggs för en modern och tillgänglighetpassad lärmiljö för eleverna, en god arbetsmiljö för lärare och övrig personal. Skolan planeras inrymma 720 elever i årskurs 4-9 samt ha ett tillagningskök för cirka 1000 portioner. Den befintliga idrottshallen kommer att vara i drift under entreprenadtiden.

Skolområdet som anknyter till Brantingstorg är en del av en värdefull helhet ur arkitektonisk synpunkt. Av kulturhistoriska skäl fanns därför krav på att bevara aulan från den gamla skolbyggnaden. När resten av skolan revs under hösten 2018 fick därför aulan och trapphuset intill stå kvar. Men under hösten 2019 upptäcktes så stora brister i de bärande konstruktionerna att det var farligt att utföra arbeten i byggnaden. Aulans unika väggmålning Juniskäret av konstnären Harald Lindberg kunde dock räddas efter en lyckad rivning där väggpartiet med konstverket lyftes bort och försiktigt togs ned av antikvarier. En ny aula och trapphall projekterades därefter fram.

Brantingsskolan färdigställs under inledningen av 2023 och verksamhet planeras starta i de nya skollokalerna till höstterminen 2023.

Skolan är ritad av Sweco och uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver. 

I bildspelet nedan finns illustrationer skapade av Sweco Arkitekter som visar den nya Brantingsskolan och ett foto från byggtiden av Johan Torbratt, byggledare.

 
Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?