Folder med fastighetsinformation som står på ett bord framför en modell av en förskola.

Ansvaret delas av tre parter

Ansvaret för praktiska frågor kring lokalerna och utemiljön är uppdelat mellan tre parter:

 • Fastighetsägare: Skolfastigheter är fastighetsägare av de flesta pedagogiska lokaler i Uppsala kommun.
 • Hyresvärd: Kommunledningskontoret (KLK) stab fastighet hyr in sig i skolfastigheter och är hyresvärd (i gränsdragningslistan som vi länkar till nedan anges Stadsbyggnadsförvaltningen eftersom ansvaret tidigare låg där) som hyr ut lokalerna vidare till verksamhet genom Utbildningsförvaltningen. 
 • Hyresgäst: Utbildningsförvaltningen är hyresgäst hos KLK stab fastighet och samlar in behoven från skolor och förskolor som verkar i lokalerna.

Hit kan du vända dig i olika ärenden

Behöver du kontakt gällande underhåll eller skötsel av fastigheten? Här ser du vem du ska vända dig till i olika ärenden. 

Fel och brister i lokaler och utemiljö

Till Skolfastigheters felanmälan ska du vända dig främst vid nedanstående ärenden, så hjälper vi till att åtgärda dem.

 • Ventilation som inte fungerar

 • Tak eller fönster som läcker in regnvatten

 • Trasiga lekredskap på gården

 • Trasig köksutrustning eller tvättmaskin

 • Klotter i huset eller på gården

 • Trasiga grindar till gården

 • Krossade fönster

 • Brandlarm eller inbrottslarm om inte fungerar

 • Brandsläckare som är tömd eller saknar plombering

Gör felanmälan

Lokalanpassningar

Om verksamheter ser ett behov av att anpassa lokalerna fyller verksamhetsansvarig i blanketten ”Önskemål om lokalförändring” som finns att hitta på Uppsala kommuns intranät Insidan. Blanketten skickas sedan till KLK stab fastighet. Anpassning av lokalerna kan till exempel handla om flytt av väggar eller dörrar, ändring av ventilation och ändring av utemiljö.

Information om fastigheter och myndighetsbesiktningar

För fakta om fastigheten, datum för kommande besiktningar samt protokoll från utförda kontroller, vänligen ta kontakt med ansvarig fastighetsförvaltare på Skolfastigheter (kontaktuppgifter hittas under respektive fastighet).