Undertaks arbete

Felanmäl via fastighetssystemet

Du som har inloggningsbehörighet kan göra en felanmälan direkt via fastighetssystemet Extranet. Extranet ger dig möjlighet att följa status på ditt inrapporterade ärende. 

Anmälan om fel i fastigheten

Du behöver fylla i alla uppgifter i formuläret för att kunna skicka in din felanmälan.

Uppge till exempel namn på skolan eller adress.

Uppge till exempel toalettnummer, våning eller rumsnummer.

Tänkt på att skilja på inner- och ytterfönster och uppge fabrikat och modell på vitvaror.