Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skolfastigheter.uppsala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på något av följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Beskriv med text allt innehåll som inte är text

  • Ett antal bilder saknar beskrivande alt-text.

Skriv tydliga länkar

  • En del länkar är otydligt formulerade och säger inget om vart länken leder, t ex ”Skicka e-post” (kontaktkort).
  • En del länkar öppnas i ett nytt fönster utan att information om detta läses upp för användare som använder sidan med hjälp av skärmläsare.

Dokument

  • Dokument i formatet pdf kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skolfastigheter.uppsala.se.

Senaste bedömningen gjordes den 25 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2020.