En handskakning.

Pågående upphandlingar

Alla våra aktuella upphandlingar annonseras hos upphandlingsportalen TendSign. I TendSign kan du se en kort beskrivning av vad upphandlingen gäller samt se vem som är ansvarig upphandlare. Observera att du behöver registrera dig på portalen för att ta del av innehållet, ladda ned material och lägga ett anbud. Detta är kostnadsfritt. 

Mer information om offentlig upphandling

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB hänvisar till Upphandlingsmyndigheten, där både LOU och information om LOU finns. På sidan finns praktisk och lättläst information om offentlig upphandling för både leverantörer och beställare.
Övriga länkar:

Överprövning av upphandling

Ansökan om överprövning ska göras hos förvaltningsrätten i den domkrets där den upphandlande myndigheten har sin hemvist, det vill säga oftast den förvaltningsrätt som ligger närmast den upphandlande myndighetens huvudkontor.
Adress och kontaktuppgifter till förvaltningsrätt kan du få via Sveriges domstolar.

Frågor om upphandling

Om du har frågor om en specifik upphandling, våra kommande projekt eller vill veta mer om hur du kan ställa upp i våra upphandlingar är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen upphandling@skolfastigheter.se