Solceller på Uppsalatak

Miljömål och lagstiftning är grunden för vårt arbete

Som kommunalt bolag följer Skolfastigheter den miljölagstiftning som finns samlad i miljöbalken. Vi arbetar också med uppsatta miljömål på lokal och nationell nivå.  

Syftet med lagstiftningen är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. För vår del handlar det exempelvis om att minimera vår resursanvändning, utsläpp av växthusgaser och minska förekomsten av farliga ämnen i våra skolor och förskolor. 

Vi vill att hållbarhet genomsyrar allt vi gör 

Vi vill vara bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer. Inom området hållbarhet har vi identifierat fyra huvudområden, som vi använder för att planera vår verksamhetFör var och ett av dessa områden har vi identifierat vilka av de globala målen enligt Agenda 2030 de bidrar till.

De fyra områdena är: 

 • Hållbart fastighetsägande
 • Attraktiv arbetsplats
 • Affärsetiskt företagande
 • Ansvarsfull samhällsaktör

Du kan läsa mer om hur vi arbetar strategiskt med hållbarhet i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Skolfastigheters Års- och hållbarhetsredovisning 2023 (pdf)

Insatser för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Varje år gör vi en rad insatser för att bidra till en än mer hållbar värld – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det innebär att vi jobbar med miljö- och energifrågor kopplade till våra skolor och förskolor, att vi skapar trygga miljöer för de som vistas i våra fastigheter och att vi bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

En kvinna som cyklar

Miljö och energi i fastigheterna

Detta är exempel på vad vi gör inom ramen för vårt energi- och miljöarbete: 

 • Minimerar användningen av farliga ämnen, varor och produkter  
 • Utvinner solenergi där det är lämpligt
 • Bygger energisnålt och kvalitetssäkrar nybyggnationer genom Swedish Green Building Council (SGBC). 
 • Utvecklar vårt systematiska energiarbete 
 • Arbetar med miljöprövning av våra byggvaror och produkter
 • Testar smarta energisparlösningar 
 • Samverkar för en uthållig regional tillväxt genom medlemskap i STUNS
 • Använder endast fossilfria drivmedel i våra företagsbilar 

Läs mer om arbetet med att öka antalet solcellsinstallationer på Uppsalas skolor och förskolor

Läs mer om hur vi arbetar med att minska effektuttaget i våra storköksmiljöer

 

Trygga skolmiljöer

Dessa aktiviteter arbetar vi med för att skapa trygghet i våra skolmiljöer: 

 • Genomför trygghetsvandringar tillsammans med Brandförsvaret, Polismyndigheten och andra lokala aktörer för att motverka social oro 
 • Ronderar med skolbil på skolor och fritidsgårdar under kvällar och helger 
 • Identifierar risker vid våra fastigheter, såsom trasig belysning, bristande insyn på området, brandrisk och klotter 
 • Förstärker belysningen och beskär buskage på mörka platser som upplevs otrygga  
 • Kamerabevakar miljöer och byggnader som utsatts för inbrott och skadegörelse
 • Förser skolor och förskolor med direktkopplat brandlarm till SOS Alarm 

Läs om renoveringen av Gränbyskolans skolgård med syftet att förstärka trivsel och trygghet

Läs mer om hur Skolfastigheter samverkar med andra samhällsaktörer för att öka tryggheten i Uppsala

Social hållbarhet

På Skolfastigheter arbetar vi för att främja social hållbarhet och rättvisa villkor i samhället genom: 

 • hur vi uppträder som arbetsgivare 
 • vår samverkan med andra företag och myndigheter
 • hur vi upphandlar varor och tjänster
 • initiativ inom social integration 
 • engagemang för att öka säkerhet och trygghet 
 • yttranden till stadsbyggnadsnämnden 

Läs om vårt engagemang i föreningen Rättvist byggande