En stark utveckling sedan starten

Sedan starten 2013 har Skolfastigheter haft en mycket positiv utveckling. Då var vi endast en handfull medarbetare – att jämföra med dagens dryga 90 medarbetare. Uppsala kommun ser ut att fortsätta växa med nya bostäder och hela stadsdelar. Barn och ungdomar är en grupp som förväntas öka mycket under kommande år. Det betyder att fler pedagogiska lokaler kommer behövas och att vårt uppdrag kommer vara fortsatt viktigt.

Vi återinvesterar i våra fastigheter

Vår vision är att vara bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer. Det kräver ständigt arbete för att förbättra våra fastigheter. Skolfastigheters hyresintäkter återinvesteras i våra fastigheter i form av drift, underhåll och nybyggnationer. 

Skolfastigheter i siffror (2021)

  • Bestånd: 142 fastigheter
  • Förvaltad yta: 475 000 kvm
  • Omsättning: 703 147 tkr
  • Resultat efter finansiella poster: 81 721 tkr
  • Investeringsvolym: 933 166 tkr
  • Lån: 5 800 000 tkr
  • Värde: 8 200 000 tkr
  • Antal nytecknade entreprenadkontrakt: 11
  • Anställda: 90 personer