Medarbetare arbetandes vid datorn

En stark utveckling sedan starten

Sedan starten 2013 har Skolfastigheter haft en mycket positiv utveckling. Då var vi endast en handfull medarbetare – att jämföra med dagens 92 medarbetare. Uppsala kommun ser ut att fortsätta växa med nya bostäder och hela stadsdelar. Barn och ungdomar är en grupp som förväntas öka mycket under kommande år. Det betyder att fler pedagogiska lokaler kommer behövas och att vårt uppdrag kommer vara fortsatt viktigt.

Vi återinvesterar i våra fastigheter

Vår vision är att vara bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer. Det kräver ständigt arbete för att förbättra våra fastigheter. Skolfastigheters hyresintäkter återinvesteras i våra fastigheter i form av drift, underhåll och nybyggnationer. 

Skolfastigheter i siffror (2023-12-31)

  • Bestånd: 146 fastigheter
  • Förvaltad yta: 493 800 kvm
  • Omsättning: 895 158 tkr
  • Resultat efter finansiella poster: 56 208 tkr
  • Investeringsvolym: 1 148 042 tkr
  • Lån: 7 000 000 tkr
  • Värde: 11 900 000 tkr
  • Antal nytecknade entreprenadkontrakt: 3
  • Anställda: 92 personer