En stark utveckling sedan starten

Sedan starten 2013 har Skolfastigheter haft en mycket positiv utveckling. Då var vi endast en handfull medarbetare – att jämföra med dagens 87 medarbetare. Uppsala kommun ser ut att fortsätta växa med nya bostäder och hela stadsdelar. Barn och ungdomar är en grupp som förväntas öka mycket under kommande år. Det betyder att fler pedagogiska lokaler kommer behövas och att vårt uppdrag kommer vara fortsatt viktigt.

Vi återinvesterar i våra fastigheter

Vår vision är att vara bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer. Det kräver ständigt arbete för att förbättra våra fastigheter. Skolfastigheters hyresintäkter återinvesteras i våra fastigheter i form av drift, underhåll och nybyggnationer. 

Skolfastigheter i siffror (2022)

  • Bestånd: 141 fastigheter
  • Förvaltad yta: 476 000 kvm
  • Omsättning: 791 953 tkr
  • Resultat efter finansiella poster: 99 637 tkr
  • Investeringsvolym: 898 671 tkr
  • Lån: 6 400 000 tkr
  • Värde: 11 000 000 tkr
  • Antal nytecknade entreprenadkontrakt: 5
  • Anställda: 87 personer