En stark utveckling sedan starten

Sedan starten 2013 har Skolfastigheter haft en mycket positiv utveckling. Då var vi endast en handfull medarbetare – att jämföra med dagens dryga 80 medarbetare. Uppsala kommun ser ut att fortsätta växa med nya bostäder och hela stadsdelar. Barn och ungdomar är en grupp som förväntas öka mycket under kommande år. Det betyder att fler pedagogiska lokaler kommer behövas och att vårt uppdrag kommer vara fortsatt viktigt.

Vi återinvesterar i våra fastigheter

Vår vision är att vara bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer. Det kräver ständigt arbete för att förbättra våra fastigheter. Skolfastigheters hyresintäkter återinvesteras i våra fastigheter i form av drift, underhåll och nybyggnationer. Under 2019 investerade vi cirka 570 miljoner kronor i våra fastigheter.

Skolfastigheter i siffror (2019)

  • Bestånd: 135 fastigheter
  • Förvaltad yta: 459 000 kvm
  • Omsättning: 630 284 tkr
  • Resultat efter finansiella poster: 88 693 tkr
  • Investeringsvolym: 570 692 tkr
  • Lån: 5 318 571 tkr
  • Värde: 7 448 925 tkr
  • Vakansgrad: 1,30 %*
  • Nytecknade hyreskontrakt: 38 st
  • Anställda: 83 personer

*Andel tomma lokaler, inklusive lokaler som väntar på ombyggnation.