Människor med hjälm och varselkläder står och tittar på en tavla.

Aktuella områden med anvisningar och manualer

Anvisningar för hållbara pedagogiska lärmiljöer 

Våra projekteringsanvisningar gäller både nybyggnation, ombyggnation och förvaltning. De tydliggör de tekniska krav som Skolfastigheter ställer utöver myndighetskrav och branschregler. Vi arbetar hela tiden för att våra fastigheter ska bli ännu mer hållbara. Därför är miljökrav inkluderade i alla anvisningar. Tillsammans kan vi minska belastningen på miljön och skapa utvecklande och inspirerande miljöer för barn och unga!

Om du har synpunkter eller behöver göra avsteg

Ibland är det, av olika anledningar, inte möjligt att följa projekteringsanvisningarna. Då kan du be att få välja en annan lösning än den som projekteringsanvisningarna anvisar. Förfrågan om att göra avsteg från projekteringsanvisningarna ska du göra i samråd med fastighetsförvaltare/projektansvarig på Skolfastigheter.

För att lämna synpunkter på innehållet i våra projekteringsanvisningar, kontakta respektive anvisningsansvarig på Skolfastigheter.