Aktuella anvisningar och manualer

Anvisningar för hållbara pedagogiska lärmiljöer 

Våra projekteringsanvisningar gäller både nybyggnation, ombyggnation och förvaltning. De tydliggör de tekniska krav som Skolfastigheter ställer utöver myndighetskrav och branschregler. Vi arbetar hela tiden för att våra fastigheter ska bli ännu mer hållbara. Därför är miljökrav inkluderade i alla anvisningar. Tillsammans kan vi minska belastningen på miljön och skapa utvecklande och inspirerande miljöer för barn och unga!

Om du har synpunkter eller behöver göra avsteg

Ibland är det inte möjligt att följa projekteringsanvisningarna, av olika anledningar. Då kan du be att få göra en annan lösning än projekteringsanvisningarna föreslår. Förfrågan om att göra avsteg från projekteringsanvisningarna ska du göra skriftligen med hjälp av blanketten nedan. Blanketten lämnar du till projektansvarig hos Skolfastigheter.

Du kan också använda blanketten här nedan för att lämna synpunkter på våra projekteringsanvisningar. I sådant fall lämnar du blanketten till respektive anvisningsansvarig på Skolfastigheter.

Avsteg och synpunkter projekterinsanvisningar (pdf)