Medarbetare på Uppsala skolfastigheter

Attraktiv arbetsgivare – ett fokusområde

Det är tack vare våra medarbetare vi kan förse Uppsalas skolor och förskolor med bra pedagogiska lokaler. För att kunna ha, och behålla, de bästa medarbetarna behöver Skolfastigheter vara en attraktiv arbetsgivare. Att vara det är ett av Skolfastigheters fyra fokusområden.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är en del av Skolfastigheters hållbarhetsarbete.

Med friskvård i fokus

För oss är det viktiga du som medarbetare mår bra och har tid att ta hand om dig själv. Just nu provar vi en ny idé, som går ut på att du som medarbetare kan träna dig till ledighet. Idén är enkel: För den tid du ägnar åt att träna, får du 20 procent tillbaka i ledighet. Vi tror och hoppas att denna kommer ge både gladare och friskare kollegor! 

Vi arbetar för jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling är en del av Skolfastigheters hållbarhetsarbete. 2015 undertecknade Uppsala kommun den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR. Eftersom vi är en del av kommunen gäller deklarationen även oss. Deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner som integrerar jämställdhetsperspektivet i både beslutsfattande och verksamhet.

Även medarbetarundersökningar och lönekartläggningar ger oss underlag till vårt arbete med jämställdhet och likabehandling. Riktlinjer för vad som krävs på vår arbetsplats i frågan finns i vår medarbetarhandbok.

CEMR-deklarationen